Competition | XXIX Energy Conference EuroPOWER

Competition

Grand Gala
Leaders of the Energy and Manufacturing World

4th April 2018, 7 p.m., The Sheraton Warsaw Hotel

The Leaders of the Energy World Competition aims to popularize people who have contributed in the development of the Polish energy market, the most interesting products and solutions offered there, as well as the promotion of Polish technical ideas in the field of energy with their knowledge and professional experience.

Registration Form

Deadline for sending nominations: 23rd February 2018
The individual price of nomination for 1 category: 1495zł + 23% VAT
The individual price of nomination for 2 or more categories: 995zł + 23% VAT

Nominate to the Competition
Leaders of the Energy World 2017
Select a category and justify it

europower-statuetka

Człowiek Roku

Kategoria skierowana do najskuteczniejszych managerów, ekspertów, innowatorów oraz polityków.


Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Producent Roku

Kategoria skierowana do producentów energii z różnych źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (kluczowe inwestycje, udane restrukturyzacje, znaczące innowacje w spółkach, które produkują energie).

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Innowacja Roku

Kategoria promująca innowacyjne technologie i rozwiązania w energetyce i przemyśle.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Handlowiec Roku

Kategoria skierowana do dystrybutorów/firm sprzedających energię elektryczną i gaz (nowe rozwiązania, wdrożenia, współpraca z klientem).

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Dostawca rozwiązań dla sektora

Kategoria skierowana do firm, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora energii i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kategoria promującą fundacje lub/i szeroko rozumianą działalność CSR.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0


Człowiek RokuProducent RokuInnowacja RokuHandlowiec RokuDostawca rozwiązań dla sektoraSpołeczna odpowiedzialność biznesu

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu Liderzy Świata Energii
Termin możliwości nadsyłania zgłoszeń: 23 lutego 2018 r.
Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Follow our event